Rozvoj cestovného ruchu


Cestovný ruch je pre mnohé oblasti vo svete cestou k ekonomickej prosperite a rozvoju celého regiónu. V našom kraji máme mnoho krás, historických pamiatok, kúpeľov a miest na rekreáciu. Potrebujeme do kraja priviesť viac turistov zo Slovenska, ale aj zahraničia. Potrebujeme začať manažérsky pracovať na podpore turizmu. Verím, že moje skúsenosti z oblasti marketingu a vedenia spoločnosti, ktorá sa zaoberá marketingovým výskumom trhu a verejnej mienky, môžu byť prínosom. Musíme začať lepšie a aktívne propagovať náš región, jeho históriu.

Vytvorme spolu kreatívne kampane, transparentné koordinačné centrum pre turizmus, propagujme náš kraj na internete a veľtrhoch. Pritiahnime do nášho kraja turistov a návštevníkov.  Máme im čo ponúknuť.

Zároveň však potrebujeme otvorenosť a do podnikania v oblasti cestovného ruchu zaviesť dobré služby. Spokojní klienti sa budú vracať. Je pre nás nevyhnutné, aby si turisti po návšteve nášho kraja hovorili, aké úžasné služby tu máme. To sa nás však týka všetkých. Do kraja môžeme pritiahnuť turistov, kvalitné služby im však musíme priniesť všetci. Nemôžeme sa uzatvárať a tváriť sa, že si vystačíme sami. Buďme otvorení prijímať a privítať turistov bez ohľadu na ich národnosť alebo rasu.  Poďme do toho s úsmevom a príjemným vystupovaním. Otvorenosť nám neublíži, môže nám pomôcť.

DOMOV