Budovanie infraštruktúry


V Banskobystrickom kraji sme kvôli nezodpovedným politikom prišli o eurofondy. Financií je málo a naše cesty sú v zlom stave.

Namiesto odborníkov riadia regionálnu správu ciest stranícki nominanti. Miesta obsadili ľudia v zelených tričkách.

Roky sa len udržiaval havarijný stav mnohých ciest 2. a 3. triedy. Ak by kraj neprišiel o eurofondy a zároveň by s nimi ľudia boli schopní pracovať transparentne a poctivo, mohli sme dnes byť omnoho ďalej. Súčasné vedenie vyhlásilo v lete tohoto roku tendre na opravu viacerých úsekov ciest. Charakterizovala ich trojdňová pochybná súťaž, pričom väčšinu vyhrala malá firma, u ktorej sú veľké pochybnosti, či by práce zvládla a či vôbec vedela, do čoho išla. Dá sa to robiť inak. Poďme budovať cesty poctivo, používajme peniaze efektívne. Zmeňme to!

DOMOV