Kto som?


Manžel a otec dvoch dcér, žijem v Brusne, okres Banská Bystrica. Pracujem ako misionár pre medzinárodnú organizáciu Mládež s misiou (YWAM) a dobrovoľník v organizácii Viva Network, ktorá spája a pomáha organizáciám pracujúcim s deťmi v ohrození. Zaoberám sa najmä osobným a partnerským poradenstvom, prácou s rodinami a pracujem v oblasti zmien v spoločnosti – iniciatíva 7 vrchov.

Do Banskobystrického regiónu som sa presťahoval pred šiestimi rokmi. Narodil som sa, žil a pracoval som predtým v Bratislave. V minulosti som dlhodobo podnikal v oblasti marketingového výskumu trhu.

Moje CV


Súčasnosť

Youth With a Mission a Viva Network

Poradca, marketér a laický misionár

 • Personálne a partnerské poradenstvo, motivácia ľudí, riešenie konfliktov, osobný rast a rozvoj, hľadanie východísk z krízových situácií
 • Práca pre OZ 7 vrchov – sekretár, organizačná práca, stratégia, plánovanie, rozvoj
 • Organizácia a vedenie podujatí pre kresťanské komunity a mužov
 • Spoluriadenie projektu Lučatín – misijné a rodinné centrum YWAM, organizačná práca, plánovanie, kontakt s dodávateľmi a praktické práce
 • Práca s rodinami – spoluorganizovanie rodinných táborov
 • Komunikácia a propagácia, správa webových stránok a facebookových profilov, videopropagácia, vytváranie textov, letákov, tvorba „corporate identity“ a pod.
 • Tajomník Viva Network Slovensko (networking v oblasti práce s ohrozenými deťmi)

September 2005 – Jún 2013

ACRC,  s.r.o.  Bratislava, Slovensko

zakladateľ, výkonný riaditeľ, konateľ

Október 1997 –  2005   

Tambor Slovakia, s.r.o.    Bratislava, Slovensko                                                 

spoluzakladateľ, konateľ, Account director

Predseda SAVA (Slovenská asociácia výskumných agentúr) v roku 2012


1994 – 1997      

Novior    Bratislava, Slovensko

súkromný podnikateľ

 • Od roku 1994 riadenie projektov v oblasti výskumu trhu zadávaných na Slovensku z Českej republiky pre agentúry Tambor a OPW

1992 – 1995      

Tlačová agentúra Artéria, s.r.o.  Bratislava, Slovensko

nezávislý novinár


1990 – 1992      

pracovník sekretariátu politickej strany


VZDELANIE 

2011 – Discipleship training school – Škola učeníctva, YWAM Perth, Austrália (6 mesiacov)

2011 – Základy kresťanského poradenstva, YWAM Perth, Austrália (6 mesiacov)

2004 – 2005 City university                                           

 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi a kvality

2000 – 2004 City university – kurzy, semináre

 • Marketing a prieskum trhu
 • Pevné základy každej organizácie
 • Techniky vedenia ľudí
 • Asertivita a zvládanie námietok
 • Prezentačné zručnosti

1984 – 1988 SOU Chemické – Vlčie hrdlo

 • Maturitná skúška, odbor Mechanik automatizačnej techniky

DOMOV