Prečo ísť voliť?


Vyššie územné celky alebo župy, kraje spravujú značné množstvo peňazí. Peňazí, ktoré každý volič, aj nevolič zaplatí na daniach. Do pôsobnosti VÚC patrí spravovanie ciest II. a III. triedy, stredné školy, nemocnice, kultúrne ustanovizne alebo sociálne služby.

Poslanci VÚC, spolu so županom priamo ovplyvňujú, aká bude kvalita života obyvateľov kraja. Rozhodujú do čoho investujeme peniaze, ako budeme spravovať jednotlivé ustanovizne alebo budovy. Spravujú naše peniaze a rozhodujú o dôležitých veciach, ktoré sa nás priamo týkajú.

Je preto na každom z nás, čí k voľbám pôjde a bude vyberať zodpovedných kandidátov alebo to radšej necháme na iných. Nenechajte rozhodnutie na iných a vyberajte zodpovedne! Je dôležité voliť a je dôležité voliť nie proti systému, ale za systém. Všetci sme jeho súčasťou. Ja aj Vy.

DOMOV