Nemocnice, školy, sociálne a kultúrne inštitúcie


Kraj má v pôsobnosti spravovanie mnohých inštitúcií. Pri tejto práci je dôležitá transparentnosť a otvorenosť. Občania musia mať informácie a prístup k tomu, ako sa nakladá s peniazmi nás všetkých. Nemocnice a školy v pôsobnosti VÚC sú často v zložitej situácii. Akoby sme sa v oblasti zdravotníctva a školstva zasekli. Peniaze padajú do čiernej diery. Dokážeme priniesť do týchto oblastí uzdravenie? Dokážeme spolupracovať v záujme lepších škôl a nemocníc v našom kraji?

Pozrime sa, kde je naša loď deravá, kade nám unikajú zdroje. Prinesme do tejto oblasti manažérske riadenie. Aj v tejto oblasti potrebujeme transparentnosť a kontrolu. A bez Vás to nedokážeme.

Okrem týchto vecí je však dôležité, aby boli zamestnanci inštitúcií pod správou VÚC spokojní. Chcem komunikovať s ich zamestnancami. Počúvať, čo ich trápi a snažiť sa hľadať riešenia. Verím, že môžeme do zdravotníckych zariadení, škôl, sociálnych a kultúrnych zariadení pod správou kraja priniesť dobré vzťahy a spokojnosť. A to sa potom bude odrážať na službách. Spokojní ľudia, budú prinášať spokojnosť do služieb.,

DOMOV