Vzťahy do Banskobystrického kraja


Pre rast Banskobystrického kraja potrebujeme najskôr vyriešiť vzťahy. Verím, že vo verejnom živote môžeme zažiť zmenu, ak sa nám podarí zmeniť veci nakopené za posledné desaťročia a to, čo nás brzdí a nedovolí rozvíjať sa. Neprikláňajme sa k nenávisti a k jednoduchým riešeniam. Potrebujeme otvorenosť, transparentnosť a dobré vzťahy, iba tak môžeme priniesť zmenu do celej spoločnosti. To nám prinesie pokoj.

Vzťahy však musia byť založené na dôvere, vybudovanom charaktere a silnom prepojení.  Nechcem ponúkať ľahké a lacné riešenia. V kraji potrebujeme riešiť  zdravotníctvo, školstvo, potrebujeme opravovať a budovať cesty. Ale všetko to musíme robiť transparentne, bez rodinkárstva, bočných úmyslov a zárobkov.

Je preto dôležité podporovať čisté a hlboké vzťahy medzi ľuďmi. Potrebujeme dostať lepšie vzťahy do rodín, na pracoviská, do škôl a nemocníc. Spolu dokážeme meniť náš región.

Zmena nášho kraja je možná:

  • Budujme náš región na vzťahoch
  • Prinesme vzťahy do rodín, nemocníc a škôl
  • Budujme cesty, ktoré nás budú spájať
  • Rozvíjajme cestovný ruch a otvorenosť nášho kraja

DOMOV